گلسنگهاو آلودگی هوا | MYCO-LICH

گلسنگهاو آلودگی هوا

تنوع گلسنگهای شهری و پایش زیستی آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران

 

 

تبريز


 

مشهد


 

اهواز


 

كرمانشاه


 

زاهدان


 

كرج


 

اراك


 

رشت


 

اصفهان


 

شيراز


 

همدان