مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست | MYCO-LICH

مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست

تنوع زيستي گلسنگها در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ايران

 

محمد سهرابي 

عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

 

سازمان حفاظت محیط زیست ایران مناطق با ارزش زیست‌محیطی ایران را جهت محافظت در قالب مناطق چهارگانه تقسیم کرده‌است.

مناطق چهارگانه مذکور عبارتند از:

 

اثر طبیعی ملی
آذربایجان شرقی
 • فسيلي مراغه

آذربایجان غربی
 • غار سهولان
اردبیل
 • غار یخکان
 • قله سبلان
اصفهان
البرز
ایلام
 • تنگ رازیانه
 • دهلران
بوشهر
 • کوه نمک جاشک
 • جزیره خارکو
تهران
 • غار رود افشان
 • تنگه واشی
 • تار و هویر
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
 • چشمه گراب
 • قلل بینالود
 • بزنگان
خراسان شمالی
 • سرو قره باغ
 • صنوبر شیروان
 • ارس سرانی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
 • چشمه گلفشان تنگ
 • سرو زربین سنگان
 • قله تفتان
 • چشمه گلفشان پیرگل
فارس
قزوین
قم
لرستان
 • غار ماهی کور
مازندران
مرکزی
 • غار چال نخجیر
هرمزگان
 • گنبدهای نمکی خرسین
همدان
چهارمحال و بختیاری
 • لاله واژگون
کردستان
کرمان
 • سرو سیرچ
کرمانشاه
 • غار پروا
 • غار قوری قلعه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
 • چشمه فکجور دمکش
 • سرو هرزویل
 • سوسن سفید (سوسن چلچراغ)
یزد
 • سرو ابرکوه
پارکهاي ملی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
 • دریاچه ارومیه
اردبیل
اصفهان
 • قمیشلو
 • کلاه قاضی
البرز
ایلام
بوشهر
 • دیر - نخیلو
 •  نای بند
تهران
 •  لار
 • سرخه حصار
 • خجیر
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
 • تندوره
خراسان شمالی
 • ضامن آهو
 • ساریگل
 • سالوک
خوزستان
 • کرخه
 • دز
زنجان
سمنان
 • کویر
 • توران
سیستان و بلوچستان
 فارس
 • قطرویه
 • بمو
 • بختگان
قزوین
قم
لرستان
مازندران
 • کیاسر
 • پابند
مرکزی
هرمزگان
همدان
چهارمحال و بختیاری
 • تنگ صیاد
کردستان
کرمان
 •  خبر
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
 • دنا
گلستان
گیلان
 • بوجاق
یزد
 • سیاه کوه
پناهگاه حیات وحش
آذربایجان شرقی
 • کیامکی
آذربایجانغربی
 • دشت سوتا و حمامیان
 • تالاب کانی برازان
اردبیل
اصفهان
 • عباس آباد
 • موته
 • کلاه قاضی
 • قمیشلو
البرز
ایلام
بوشهر
 • خارک
تهران
خراسان جنوبی
 • رباط شور
 • تالاب کجی نمکزار
خراسان رضوی
 • دشت لاغری
 • شیراحمد
 • حیدری
خراسان شمالی
 • میاندشت
خوزستان
 • شادگان
زنجان
 • انگوران
سمنان
 • خوش ییلاق
 • توران
سیستان و بلوچستان
 • هامون
فارس
 • بختگان
قزوین
قم
لرستان
 • ازنا – دورود
مازندران
 • فریدونکنار
 • سمسکنده
 • دشت ناز
 • دودانگه
 • میانکاله
مرکزی
 • راسبند
 • جاسب
هرمزگان
 • هندورابی
 • شیدور
همدان
چهارمحال و بختیاری
کردستان
 • زریوار
کرمان
 • مهروئیه
 • زریاب
 • دربند راور
 • روچون
کرمانشاه
 • بیستون
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
 • چوکام
 • سرخانگل
 • سلکه
 • لوندویل
 • امیرکلایه
یزد
 • دره انجیر و نی باز
 • نایبندان طبس
 • بوروئیه
منطقه حفاظت شده
آذربایجان شرقی
 • ارسباران
 • سفید کوه
 • میان جنگل فسا
 • پروند
 • بزقوش
 • یاری قاری
 • صوفی چای
 • چاراویماق
 • علمدار داغی
 • قوریگل
 • کاغذ کنان
 • دیزمار
 • سهند
 • مراکان
آذربایجان غربی
 • تالاب سد نوروزلو
 • میرآباد
اردبیل
 • آق داغ
 • مغان
اصفهان
 • کهیاز
 • قمصر و برزک
 • دالانکوه
 • کرکس
البرز
 • رودخانه کرج
ایلام
 • دینار کوه
 • کبیر کوه
 • کولک
 • مانشت و قلارنگ
بوشهر
 • حله
 • مند
تهران
 • رودخانه جاجرود
 • کویر
 • ورجین
 • جاجرود
خراسان جنوبی
 • مظفری
 • درمیان
 • شاسکوه و اسفدن
 • آرک و کرنگ
خراسان رضوی
 • رودخانه تجن
 • رودخانه کشف رود
 • زرین کوه
 • سیرخون
 • الله اکبر
 • پروند
 • قرچغه
 • هنگام
 • باغ کشمیر
 • افتخاری
 • جنگل خواجه
 • ارس سیستان
 • هلالی
 • رئیسی
 • درونه
 • دربادام
 • تندوره
 • بینالود
 • تخت سلطان
 • کوه بزنگان
 • گرزمی
خراسان شمالی
 • سالوک
 • سرانی
 • ساریگل
 • قرخود
خوزستان
 • هورالعظیم
 • میانگران
 • میشداغ
 • چهل پا
 • دیمه
 • کرایی
 • هفت شهیدان
 • شالو و مونگشت
 • کرخه
 • دز
 • شیمبار و حوزه دریاچه سد کارون
زنجان
 • سرخ آباد
 • انگوران
سمنان
 • پرور
 • توران
سیستان و بلوچستان
 • شیله
 • کوه پوزک
 • کوه بیرک
 • گاندو
فارس
 • ماله گاله
 • میان جنگل فسا
 • ارژن و پریشان
 • هرمد
 • بهرام گور
 • آبشار مارگون
 • تنگ بستانک
قزوین
 • باشگل
قم
 • پلنگ دره
لرستان
 • سفید کوه
 • اشترانکوه
مازندران
 • رودخانه هراز
 • رودخانه سرد آبرود
 • رودخانه چالوس
 • شش رودبار
 • بولا
 • آبشار شیرگاه
 • هزار جریب
 • هراز
 • چهارباغ
 • بلس کوه
 • اساس
 • واز
 • خیبوس و انجیل سی
 • البرز مرکزی
مرکزی
 • هفتاد قله
 • الوند
هرمزگان
 • طارم
 • پرزوئیه
 • کوه باز
 • کوه هماگ
 • کوه کشار
 • حرای خوران
 • حرای رودگز
 • حرا (گابریک و جاسک)
 • حرای تیاب و میناب
 • سراج
 • جزایر فارور
 • گنو
 • حرا
همدان
 • ملوسان
 • آلموبلاغ
 • شرا (نشر)
 • گلپر آباد
 • خانگرمز
 • لشگردر
چهارمحال و بختیاری
 • شیدا
 • قیصری
 • هلن
 • تنگ صیاد
 • سبزکوه
کردستان
 • کوسالان و شاهو
 • عبدالرزاق
 • بدر و پریشان
 • بیجار
کرمان
 • کوه آسیاب کوهبنان
 • سعدی
 • چاه کومه
 • کوه جوپار
 • مارز
 • کوه شیر
 • سنگ مس
 • دهج
 • بحر آسمان
 • بیدوئیه
کرمانشاه
 • بوزین و مرخیل
 • بیستون
 • قلاجه
کهگیلویه و بویراحمد
 • دنا
 • سیوک
 • دنای شرقی
 • کوه دیل
 • کوه خامین
 • سولک
 • کوه خیز و سرخ (خائیز)
گلستان
 • زاو - ب
 • جهان نما
 • لوه
 • زاو - الف
گیلان
 • سرولات و جواهر دشت
 • سیاهرود رودبار
 • بوجاق
 • گشت رودخان و سیاه مزگی
 • سیاه کشیم
 • لیسار
یزد
 • باغ شادی
 • سیاه کوه
 • کوه بافق
 • کالمند